NOVOSTI!!!

NOVI PLESNI SEMESTAR POČINJE U PONEDJELJAK 3.9.2018.

OTVORILI SMO NOVI PUNKTOVE: PRELOG-VUKOVARSKA I SAVICA

rođena je 02.08.1986. godine u Zagrebu.

Student je na Fakultetu za hotelski i turistički management.

 

U dobi od 4 godine upisuje satove suvremenog plesa u "Plesnim punktovima Zagreb", a od 7. godine postaje članom dječje "Super grupe" pod umjetničkim vodstvom gospođe Tihane Škrinjarić u kojoj pleše 12 godina i nastupa u brojnim televizijskim emisijama.

 

Sa dječjom "Super grupom" sudjelovala je na dva međunarodna plesna kongresa (Turska 1994. i Finska 1997.) gdje sudjeluju kao izvođači i surađuju sa koreografima iz cijelog svijeta na plesnim radionicama.

Nastupala je u predstavama "Najljepši planet" (2001.) i "Plesna haljina žutog maslačka" (2005.).

Stalni je član "Super grupe" Ivone Perkov Kolenc, a od 2005. godine radi kao plesni pedagog u "Plesnim punktovima Zagreb".

Morana

PLESNI PUNKTOVI ZAGREB d.o.o., Skokov prilaz 10, 10000 Zagreb, MB: 3798445, OIB: 24277274602, Broj računa otvoren u Zagrebačkoj banci 2360000-1101507090, Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zagrebu Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cjelosti., Član Uprave: Ivona Perkov Kolenc